Administratie-service fee & Indexering

Administratie-service fee
Wij doen er alles aan om u als klant zo goed mogelijk van dienst te zijn. De klantenservice staat tijdens kantoortijden altijd voor u klaar om vragen te beantwoorden en hulp aan te bieden. Daarnaast maakt u gebruik van een online account waarmee u de afspraken digitaal kunt inboeken en uw contract en facturen kunt inzien. Om deze services en faciliteiten optimaal te houden, wordt er jaarlijks (opslagbox contracten maandelijks) administratie-service fee gerekend.

Jaarlijkse indexering en eventuele prijsverhoging
Jaarlijks, op 1 januari, vindt er een indexering en eventuele prijsverhoging plaats op de prijzen. Deze wordt rond november per e-mail gecommuniceerd. Indien de ingangsdatum of verleningsdatum van uw contract in het nieuwe kalenderjaar ligt, wordt de geïndexeerde prijs gefactureerd op de ingang- of verleningsdatum van uw contract. Deze kan afwijken van de huidige contractprijs.

De indexering en prijsverhoging op de pakketprijs van uw stallings- en/of opslagbox contract kan uit twee onderdelen bestaan;

  • Indexering: De indexering wordt jaarlijks toegepast en gebaseerd op de cijfers van het CBS. Dit wordt landelijk bepaald en op basis daarvan worden de prijzen en kosten doorberekend. Door o.a. de situatie omtrent het Corona-virus hebben wij het percentage van de indexering zo laag mogelijk gehouden;
  • Prijsverhoging: De prijsverhoging is gebaseerd op de investeringen die uw locatie afgelopen jaar heeft gedaan om de stalling te optimaliseren. Deze investeringen zijn niet altijd direct zichtbaar voor u als klant, maar dragen net als de zichtbare investeringen bij aan een professionelere stalling. Dit alles om u en alle andere klanten zo nog beter van dienst te kunnen zijn bij het stallen van een object.

Contact

Staat uw vraag er niet tussen of wilt u iets doorgeven, dan kunt u ook direct contact met ons opnemen.

Na kantooruren, tot 21.00 uur ‘s avonds en op zaterdag tot 17.00 uur, wordt u doorgeschakeld naar onze telefoondienst. Zij kunnen u helpen met noodgevallen of dringende vragen.

Contactformulier